Block #2,035,964
0000000000000028fc46ea38514b9f9cec2232e37234e1075055ab077ec1f05c

Summary

Date
7/22 13:50utc(4d ago)
Confirmations
24,769
Total Output
945.09093693BTC

Fee Details

Total Fees
0.00148245BTC
Rate Percentiles(sat/vB)
10th
1
50th
1
90th
115
Min / Max Rates(sat/vB)
1-115
Min / Max Values
0.00000113BTC
0.00021825BTC

Technical Details

Weight(wu)
24,621(1%)
Size(B)
9,507
Inputs / Outputs
46/55
Difficulty
67.109 x 106
UTXO Δ
+9
Min / Max Tx Size(B)
194-2,894
Version
0x20200000
Nonce
3899824927
Bits
193fffc0
Merkle Root
8d78c2…9a19e
Chain Work(hashes)
24.72 x 1021

26 Transactions

0 - 19 of 26
coinbase
Asciiü: This block was mined with a carbon negative power source hz % Zjz
0.09765625BTC

OP_RETURNSegWit commitment
Asciiª!©í}i? ¨ÿð¾¢ÌØDÝKª{û=Ç9‰­äjk*¨õM

OP_RETURN
AsciiT2[áÄVÌ,7a¨šFþ ü!1|Õ}ÕÅ ËV: uõ”¤Uÿ؈‰¡yñå?È^ñ›/À†V¯öº'/¶aR2a\Ýû j

Total Output:5.54046653BTC

OP_RETURN
AsciiT2[èX¤#åC[@Dì×Ð QU+j”Õ¡©qž}ݹ|¶B#ãëüNq$Ûõ“:Dpžù¨n(’ž†vKû Õ5

Total Output:0.00330163BTC4 more inputs
(see transaction details)
~+0.10294104BTC

Total Input:~+1.0021896BTC


OP_RETURN
AsciibXpnUnpnZ3M4bUVGSlNSNFpTQjJKSlViVEthaHJaaTRjaiomKg==

Total Output:0.00196941BTC
0 - 19 of 26

Block Summary

{
  "hash": "0000000000000028fc46ea38514b9f9cec2232e37234e1075055ab077ec1f05c",
  "confirmations": 24769,
  "strippedsize": 5038,
  "size": 9507,
  "weight": 24621,
  "height": 2035964,
  "version": 538968064,
  "versionHex": "20200000",
  "merkleroot": "8d78c238a70eab6b88ceee4c2a4096eb4377426881330973fb14e97a1119a19e",
  "tx": "See 'Transaction IDs'",
  "time": 1626961828,
  "mediantime": 1626959261,
  "nonce": 3899824927,
  "bits": "193fffc0",
  "difficulty": 67108864,
  "chainwork": "00000000000000000000000000000000000000000000053c0f5fd0c606402ff3",
  "nTx": 26,
  "previousblockhash": "000000000000003a2e49d1be795eaac0afd7667124a3ca460a72914df4125c3c",
  "nextblockhash": "000000000000003fb17560d9dd2503f88ab59e3a4580d4e2b114e7a4976c7191",
  "coinbaseTx": {
    "in_active_chain": true,
    "txid": "b3712b77199c0cd37c4b267b179c72ead31f699a476370c5757a544232bd4d00",
    "hash": "66550b51787b2bafa08728864283d94b64b35f25624714972d8f944a1801b0f6",
    "version": 1,
    "size": 248,
    "vsize": 221,
    "weight": 884,
    "locktime": 0,
    "vin": [
      {
        "coinbase": "03fc101f3a205468697320626c6f636b20776173206d696e65642077697468206120636172626f6e206e6567617469766520706f77657220736f75726365201209687a200909200902250c005a6a7a000000",
        "txinwitness": [
          "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
        ],
        "sequence": 4294967295
      }
    ],
    "vout": [
      {
        "value": 0.0991387,
        "n": 0,
        "scriptPubKey": {
          "asm": "OP_HASH160 1320e6542e2146ea486700f4091aa793e7360788 OP_EQUAL",
          "hex": "a9141320e6542e2146ea486700f4091aa793e736078887",
          "reqSigs": 1,
          "type": "scripthash",
          "addresses": [
            "2MtzNEqm2D9jcbPJ5mW7Z3AUNwqt3afZH66"
          ]
        }
      },
      {
        "value": 0,
        "n": 1,
        "scriptPubKey": {
          "asm": "OP_RETURN aa21a9ed7d693f180da8fff0bea2ccd844dd184baa177bfb3dc73989ade46a6b2aa8f54d",
          "hex": "6a24aa21a9ed7d693f180da8fff0bea2ccd844dd184baa177bfb3dc73989ade46a6b2aa8f54d",
          "type": "nulldata"
        }
      }
    ],
    "hex": "010000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff5203fc101f3a205468697320626c6f636b20776173206d696e65642077697468206120636172626f6e206e6567617469766520706f77657220736f75726365201209687a200909200902250c005a6a7a000000ffffffff020e4697000000000017a9141320e6542e2146ea486700f4091aa793e7360788870000000000000000266a24aa21a9ed7d693f180da8fff0bea2ccd844dd184baa177bfb3dc73989ade46a6b2aa8f54d0120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "blockhash": "0000000000000028fc46ea38514b9f9cec2232e37234e1075055ab077ec1f05c",
    "confirmations": 24769,
    "time": 1626961828,
    "blocktime": 1626961828
  },
  "totalFees": "0.00148245",
  "miner": null,
  "subsidy": "0.09765625"
}

Transaction IDs

[
  "b3712b77199c0cd37c4b267b179c72ead31f699a476370c5757a544232bd4d00",
  "475c2aae8eb5f18c62980ce57e47f37e7dfae54cb288aab4fe4d9c2b5e9879d4",
  "793621702ca4a22398425c4615ba906bd7f84074a20b42d2e20907bd800684f9",
  "6101576d4f69d26b07a49abf1564f2450633478ed9eae373a376a967642a1d23",
  "9b224d3788a81f108d7f5017309dabfb31b4bfa1faf1f3486d796cfd87b5fb83",
  "a123af6ea955a4d8fc9c862cce99c28daeb2e857b0fdecc6104da449aaf8d19b",
  "8895631dee2f5aa47029d043f7e3c49fdba70db2d2baa5fca2ddecd12c6efae6",
  "80b3d1a7d8b197654c4794c6894fd723298627dc8a7508475da8d261f5bddabf",
  "5c9a9de2ced94a399ff926897fab1b287e2902be5bbd0a7ae4ce28887030d4e7",
  "a7fe3010cb74a4aa664075b909e86d254ce10a692c78b17817a89e803c50dc57",
  "ad1858c083ff5c6bd13fe62add4dde231f27b7369f7dfbdd82eb59b57c3910b2",
  "42f7af29de603ee2a8873c6e08a38392c0ab6393694b8f487c76c30d920a232a",
  "185c8d2c9326c55265ef86ef6e5de356b03296bfa84bea5bcb1f6ccb9eefa81f",
  "e85c41039dbf05a2e40c8f0b6ad05d2c002bdcf2f9725d50bbc456b3ca49bceb",
  "bfc004aba7da99af6894a3141dddbeb362011f3c8744e5b3af24c5681895b76b",
  "0a987049218e36a2119b3c16f972cbaea68349360e26fae4e607661efd87427a",
  "72ff7030d24a16af73aecd56039aa4c2216c506e07cfaddd11867de597f7b09b",
  "097c88e6ef1732852dfe3652648dde8752a4a60637611161600baa5b45e55ea5",
  "d08ba0b16b51f5757b6d266ee8ee981f2f8015af8a7bd1499b1002e3c6a4d153",
  "f3257dd4c54f9864c5fd8be563dae87f85ec1b4c56ebbec6d87b3fcb65760d5c",
  "73f487a97e7a78044ed8209b0248df6991242a96dd8e13fe54905e09455b3461",
  "4a4a676fef541429ae68853b18f506ce50f341d805b7d9f72a8d9d63f60dec6c",
  "d0c63396edb2a589ab2c5e5c73c780503e0896e5159205b42769ab06b458bc78",
  "e788c3ce392f955a1a71727df05f116c7c9ea3fec71b8c77dc0bd5e7696deaa3",
  "5aad62cc0f0a96bfbb86ac626a656a2ccc188edcecf1061488cfe0a04db835ca",
  "5d63ae0191db4ec0783708479975ca1c38d6f22b2b4646331e2cd6d37903e4fd"
]

Block Stats

{
  "avgfee": 5929,
  "avgfeerate": 25,
  "avgtxsize": 367,
  "blockhash": "0000000000000028fc46ea38514b9f9cec2232e37234e1075055ab077ec1f05c",
  "feerate_percentiles": [
    1,
    1,
    1,
    46,
    115
  ],
  "height": 2035964,
  "ins": 46,
  "maxfee": 21825,
  "maxfeerate": 115,
  "maxtxsize": 2894,
  "medianfee": 437,
  "mediantime": 1626959261,
  "mediantxsize": 234,
  "minfee": 113,
  "minfeerate": 1,
  "mintxsize": 194,
  "outs": 55,
  "subsidy": 9765625,
  "swtotal_size": 7589,
  "swtotal_weight": 17057,
  "swtxs": 20,
  "time": 1626961828,
  "total_out": 94499179823,
  "total_size": 9178,
  "total_weight": 23413,
  "totalfee": 148245,
  "txs": 26,
  "utxo_increase": 9,
  "utxo_size_inc": 843
}